Toiminta

Vapaaehtoista meripelastusta

Vapaaehtoista meripelastusta on Suomessa harjoitettu jo yli sadan vuoden ajan. Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meripelastusyhdistysten keskusjärjestö, jolla on 58 jäsenyhdistystä ja 150 pelastusalusta ympäri maata. Espoon Meripelastajat on tärkeä osa tätä koko Suomen meri- ja sisävesialueet kattavaa organisaatiota.

Espoon Meripelastajat

Yhdistys on toiminut vuodesta 1966 asti läntisen Suur-Helsingin ja Porkkalan välisellä saaristo- ja merialueella aina Viron rannikolle saakka. Etsintä, pelastus- ja palontorjuntatehtävien lisäksi yhdistyksen toimintaan kuuluvat sairaankuljetukset, saaristoväen avustaminen sekä saattotehtävät ja näytökset veneilykilpailuissa ja -tapahtumissa. Espoon Meripelastajat suorittaa vuosittain lähes sata erilaista meripelastustehtävää kahdella pelastusveneellä. Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisvoimin eikä kukaan mukana oleva saa työstään palkkaa. Toiminta rahoitetaan pääosin lahjoitus- ja jäsenmaksuvaroin. Yhdistyksellä on henkilöjäseniä noin 1800.

Jäsenmaksun vastineeksi jäsenet saavat:

  • mahdollisuuden osallistua meritoimintaan yhdistyksen veneillä. Pitkistä vaativistakaan tehtävistä ei makseta osallistujille korvausta. Matkat, muonitukset ja tarpeelliset puhelut maksaa jokainen jäsen itse.
  • mahdollisuuden osallistua yhdistyksen ja SMPS:n koulutustilaisuuksiin sekä koulutusristeilyihin.
  • jäsenmaksun vastineeksi saa neljä Meripelastaja-lehteä/vuosi.
  • miehistön jäsenillä on mahdollisuus valintojen perusteella osallistua yhdistyksen aluksilla tehtäviin koulutuspurjehduksiin.
  • aktiivijäsenten tapaturmavakuutus meripelastustapahtumissa ja -toiminnassa.

Toiminta yhdistyksessä

Yhdistysten pääasiallinen toiminta tapahtuu pelastusvenemiehistössä, jossa yli 18 vuotiaat riittävän kokemuksen omaavat henkilöt voivat toimia pelastusveneissä harjoittelijana, kansimiehenä, konemiehenä, perämiehenä ja mahdollisesti aikanaan päällikkönä.
Yhdistyksen maa-asema on Haukilahdessa Mellstenin rannassa ja saaritukikohta Espoonlahden edustalla Herrökobbenilla.

Ensivastetoiminta

Halukkaille miehistön jäsenille järjestetään ensivastekoulutusta Suomen Meripelastusseuran ja Pelastuslaitoksen toimesta.

Palontorjunta

Espoon Meripelastajat ry toimii myös sopimuspalokuntana.

Palokoulutus koostuu pääosin Uudenmaan Pelastusliiton järjestämistä kursseista - palokuntataitojen perehdyttämiskurssista aina yksikönjohtajan koulutukseen. Myös yhdistyksen sisällä on palokoulutusta pitkin kesää.

Lentotoiminta

Kehitämme yhteistoimintaa lentotoiminnan kanssa. Meidän ensisijainen yhteistyökumppani tällä alalla on Suomen Lentopelastusseura (SLPS).

Kattava koulutusohjelma

Yhdistyksen koulutusilta on keskiviikko.
Talvisin kokoonnutaan noin kerran kuukaudessa.

Yhdistys voi myös lähettää miehistöä meripelastustoimintaa tukeville kursseille eri oppilaitoksiin. Tämän lisäksi Suomen Meripelastusseuralla on kaikille jäsenyhdistysten jäsenille koulutusjärjestelmä, jossa on mahdollisuus edetä nousujohteisesti meripelastuksellisten taitojen hankkimisessa ja harjoittamisessa aivan alkeista lähtien vaativimpiin koulutus tasoihin saakka.

Nuoriso- ja koulutusaluksella harjoitellaan kesäaikaan viikottain alusten käsittelyä ja navigointia.

Mukaan toimintaan

Tulet saamaan hyvän mielen auttaessasi kanssaihmisiä erilaisissa pulmatilanteissa merellä. Samalla saat useita uusia ystäviä, osallistut erilaisiin veneilytapahtumiin ja tulet saamaan hyödyllistä koulutusta ympäri vuoden.

Tekninen toteutus: W3 Group